Tack till…

* Omananda och Nirvikalpananda vid Satyanandas ashram i Hälsingland för ledarskapsundervisning i Klassisk indisk yoga

* Sri K Pattabhi Jois, Saraswati o Sharath på Ashtanga Yoga Institute AYI  i Mysore södra Indien, för Ashtanga yoga

* Chris Vargenberg, S.A.F.E. Stockholm, för ledarskapsundervisning i Poweryoga och för inspiration

* David Swenson, ashtangayogalärare, för ledarskapsundervisning i Ashtangayoga

* Håkan Andersson för fotografering, Matador för design, Arkiteque och CogWork för hemsida.

* Min familj och mina vänner!

* Alla er yogaelever, innerligt, namaste!