Om yoga

hands_hurgormanNär du praktiserar yoga så utför du mjuka långsamma kroppsrörelser som synkroniseras med din andning. Du får också göra andnings- och avslappningsövningar och på Mjukyogapassen även enklare meditationsövningar.

Yogan handlar om att hitta en balans mellan kropp och själ. Fokus i undervisningen ligger på välmående, och alla asanas (rörelser och positioner) vi gör stärker, mjukar upp och balanserar våra kroppar samtidigt som vi genom att hitta en lugn, jämn andning kommer till lugn och ro.

I yogan kan du släppa allt prestationstänk. Du utgår från din egen nivå och dina fysiska förutsättningar, lyssnar på din kropp och avgör själv hur mycket du förmår. Du blir guidad att bibehålla eller utveckla en respekt för den egna kroppen och själen, en självkärlek, då vi praktiserar med Self Compassion, eller självomsorg.